Mẹ em bị bện đi khấm BS chuan đoán là xuất huyết dị ứng (Tụ máu rưới ra tạo thành đốm đỏ bằng hạt ngô hoạc to hơn nữa)bác sỹ có cho thuốc bôi và uống 6 tháng nay vẫn chưa khỏi em rất lo cho mẹ em. em rất mong được các bác tư vấn hộ em xem có bác sỹ nào, có chách nào giúp mẹ em với
(em không có cách nào tải ảnh lên được)