1. Tùy chỉnh thanh Quick Access Toolbar

Quick Access Toolbar là thanh công cụ nằm ở góc trên cùng bên trái của Office 2016 với ba công cụ chính là Undo, RedoSave. Tuy nhiên công cụ này hoàn toàn có thể tùy chỉnh để thêm nhiều chức năng khác như Email, Quick Print, Draw Table,…để thay đổi giao diện Office 2016.