Tắt đài

Một bệnh nhân tâm thần nghĩ mình là cái đài nên cứ hát hò ông ổng suốt ngày làm mọi người rất khó chịu. Sau một thời gian chữa chạy không có hiệu quả, bác sĩ nghĩ ra một kế, bèn bảo anh ta rằng:-Anh là cái đài thì tai bên phải của anh là núm tắt mở. Vì vậy, hễ tôi véo tai thì anh phải im lặng ngay lập tức.Nói xong véo tai anh chàng. Anh chàng vội ngoan ngoãn “tắt đài”. Từ đó trở đi, bác sĩ luôn luôn dùng cách đó để khóa miệng anh ta.
Một lát sau anh ta lại bắt đầu rên rỉ mấy câu vọng cổ, bác sĩ liên đi tới véo tai. Anh ta không im mà chuyển sang bài khác. Lại véo, lại đổi bài, Bác sĩ vừa giận dữ, vừa ngạc nhiên quát:-Tại sao tôi đã tắt đài rồi mà anh vẫn còn hát?Anh bệnh nhân thật thà đáp: -Tại bác sĩ véo tai bên trái. Tai bên trái là núm chuyển kênh.!
Đọc tiếp những câu chuyện thú vị khác tại đây:
Nụ cười bác sĩ