Chọn ngành ngành nào, tất nhiên là phụ thuộc vào sở thích và tố chất của bản thân. Tuy nhiên, khi học nội trú là khoảng thời gian ( còn trẻ, nhiệt tình, ham học, chịu đựng gian khổ tốt) sẽ là hợp lý hơn khi chọn những ngành yêu cầu kỹ năng nhiều hơn ( ngoại, sản..), còn những ngành khác tự học hoặc học cao học sau cũng được.