Một vài nhận xét về thực trạng truyền thông y tế

Truyền thông y tế là gì? ai có thể làm được truyền thông y tế? nó có nhiệm vụ gì? tiêu chí của nó nhằm phục vụ cho ai? và đối tượng của nó được hưởng lợi gì từ những thông tin mà nó mang lại?

Thực trạng truyền thông y tế:

- Bất cứ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào... cũng đều có thể tham gia vào truyền thông y tế

- Nội dung mà truyền thông y tế truyền tải chủ yếu là về các lĩnh vực y dược học (bao gồm y dược học thường thức); y dược học là một lĩnh vực khoa học do vậy các thông tin được truyền tải liên quan tới lĩnh vực này phải dựa trên bằng chứng khoa học có sẵn. Tuy nhiên, thực trạng hiện này phần lớn không phải như vậy, thậm chí thông tin truyền tải còn sai gây ảnh hưởng tới tâm lý và sức khỏe của cộng đồng.

- Hiện nay, có rất nhiều cá nhân, rất nhiều phóng viên không hiểu biết hoặc chưa được đào tạo về truyền thông y tế một cách chuẩn mực nhưng cũng tham gia vào truyền thông y tế (trừ các bạn phóng viên y tế mà tôi đã từng quen biết, ít nhiều các bạn ấy cũng có sự thận trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi viết bài - chỗ này chỉ là quan điểm cá nhân)

- Truyền thông y tế cung cấp các thông tin y tế và liên quan tới y tế (về quản lý, khoa học, thường thức...) cho các đối tượng của nó là cộng đồng nhằm tăng sự hiểu biết cho cộng đồng, nhằm tăng sức khỏe cho cộng đồng...

- Truyền thông y tế đang đi lạc với tiêu chí của nó, đang đẩy đối tượng của nó ra xa với những quyền lợi mà đáng ra các đối tượng đó xứng đáng được hưởng - đó là lòng tin với y tế (chắc chắn có bạn sẽ phản biện rằng, truyền thông y tế đang phản ánh đúng thực trạng của y tế - tôi lưu ý rằng, truyền thông y tế hiện nay không biết y tế đang ở vị trí nào thì làm sao phản ánh đúng thực trạng được, cái này cũng lại xuất phát từ việc không hiểu biết và chưa được đào tạo về truyền thông y tế)

Còn rất nhiều vấn đề cần xem xét đối với công tác truyền thông y tế hiện nay mà tôi chưa thể một lúc nếu hết ra được. Chỉ mong rằng, không riêng gì Bộ Y tế, các cơ quan quản lý truyền thông y tế cần có cái nhìn toàn cục và cẩn trọng khi triển khai loại hình truyền thông này.

PS: Các bạn có thể bổ sung các vấn về liên quan tới thực trạng truyền thông y tế mà tôi chưa thể liệt kê đầy đủ được