- "Khuyển mã chí tình", con người đã nhìn nhận như vậy về tình cảm của con ngựa trong đời sống của mình. Vì thế, ngựa cũng là loài vật được thể hiện sâu sắc và nhiều chiều trong văn học nghệ thuật, đặc biệt là trong hội họa. Năm Giáp Ngọ, mời bạn đọc thưởng thức những bức tranh ngựa mới nhất của các họa sĩ Việt Nam.

Tranh của họa sĩ Đỗ Sơn

Tranh của họa sĩ Đỗ Sơn

Tranh của họa sĩ Phạm An Hải

Tranh của họa sĩ Phạm An Hải

Tranh của họa sĩ Đỗ Phấn

Tranh của họa sĩ Đỗ Phấn

Tranh của họa sĩ Đỗ Dũng

Tranh của họa sĩ Đỗ Dũng

Tranh của họa sĩ Lê Trí Dũng

Tranh của họa sĩ Lê Trí Dũng

Tranh của họa sĩ Đào Hải Phong

Tranh của họa sĩ Đào Hải Phong

Tranh của họa sĩ Đỗ Đức

Tranh của họa sĩ Đỗ Đức

Tranh của họa sĩ Tô Chiêm

Tranh của họa sĩ Tô Chiêm

Tranh của họa sĩ Đỗ Hữu Bảng

Tranh của họa sĩ Đỗ Hữu Bảng