Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, em xin chúc các thành viên của Diễn đàn BSNT, những người đang làm trong ngành y tế hoặc có liên quan đến y tế luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, cuộc sống có nhiều niềm vui.