Quả thật em xem xong đến đây thấy người cứ lâng lâng. Có bệnh mà được các bác sĩ xinh như tiên thế này chăm nom thì không thuốc cũng khỏi. Em mà làm thầy giáo trường Y, em sẽ cộng cho sinh viên nữ duyên dáng 5 điểm mỗi khi hỏi thi. Còn nếu em làm Giám đốc bệnh viện thì sẽ tuyển thẳng các bác sĩ nữ xinh xắn vào ngay biên chế bệnh viện.