Em nghe có nhóm máu AB yếu, tìm tài liệu không được. Các bác giúp em với. Em xin cảm ơn.