Em chào diễn đàn. Mình vừa ra trường và đang có ý đinh làm tại khoa cơ xương khớp ở bv tỉnh. Các anh chị, các bạn cho minh hỏi sau này sưh phát triển của khoa cơ xương khớp như thế nào. Ý mình có nghĩa sau này nó có tương lai ko ấy. Mình cảm ơn !