Cứng khớp thường có kèm theo đau khớp? Vậy phân biệt không cử động được do cứng khớp với không cử động được do đau khớp thế nào các bác nhỉ?