thưa bác sĩ
cháu xin hỏi
hôm bữa cháu có trượt tay cà khủy tay vào thành giường nhưng thấy không có gì , nhưng hôm sau vô tình đụng phải thì thấy rất đau chỗ khủy tay nhưng không thấy chỗ đau bị bầm hay đỏ gì cả, cháu bôi rất nhiều dầu nhưng thấy không giảm bớt mong bác sĩ tư vấn cho