Viêm ống thận mô kẽ cấp liên quan rifampicin ở bệnh nhân lao phổi

Printable View