mình có video clip dạy cách nội soi đại tràng, nhưng do kiến thức TA quá kem nên ko hiểu, nhờ các bạn dịch hộ minh từ phút thứ 3 đến phút thứ 8, xin cám ơn

WEO Video: Dr. Brian Saunders | World Endoscopy Organization (WEO)