Với câu hỏi như trên, em cần sự tư vấn của các bác ạ, em cảm ơn