Khuyến cáo 2012 của hội tim Châu Âu về điều trị suy tim: Các chỉ định mới

Printable View