Chiến lược toàn cầu trong chẩn đoán, quản lý và dự phòng Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (2011)

Người dịch: TS. BS. Nguyễn Thanh Hồi
Khoa Hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai
Email: hoinguyenthanhbm@gmail.com


MỤC TIÊU

1. Tăng cường nhận thức về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) của các chuyên gia y tế, các cơ quan y tế và cộng đồng

2. Tăng cường việc chẩn đoán, quản lý và dự phòng BPTNMT

3. Giảm tỷ lệ mắc và tử vong

4. Khuyến khích nghiên cứu về BPTNMT

>>> Download