Mình là 1 DS và đang định làm 1 nghiên cứu về tương kỵ khi truyền các thuốc chung với nhau ở khoa HSCC. Tuy nhiên mình không có đi thực tế tại khoa HSCC nên cũng không biết tình hình phòng tránh tương kỵ tại các khoa HSCC như thế nào và ý tưởng của mình có khả thi không? Mong các bạn sẽ chia sẽ với mình. Xin chân thành cám ơn!