2 trẻ sinh đôi:sinh 37 tuần,p 2600g.hiện tại 40ng tuổi,p 4300g,vào viện vì ho,khò khè.khám thì có biểu hiện thiéu máu vừa,xn :hc 2,6;hb 8,6g/dl;hct 24%; mch 32,6; mchc 35,9.
Hỏi: - thiếu máu ở đây nghĩ đến nguyên nhân là gi
- lam thêm xn gì ko
- hướng điều tri tiếp theo về vấn đề thiếu máu