có mẹ nào có kinh nghiệm nhận biết quai bị ở trẻ không? bé nhà mình hơn 1 tuổi bị sưng ở quai hàm, đi khám bác sĩ bảo không phải quai bị. Nhưng về nhà mẹ chồng với các bác cứ bảo là quai bị mà không biết thế nào? Hôm đầu bị sưng 1 bên, mấy hôm nay thấy bên kia chuẩn bị sưng tiếp r, mà con vẫn chơi vẫn ăn bình thường, hơi quấy chập tối thôi. có hạch ở quai hàm nhưng không thấy cứng. Mẹ nào biết chỉ mình với.