1. Mục đích:
Làm giảm áp lực buồng ối.
Rút ngắn thời gian chuyển dạ.
2. Chỉ định:
Khi cần giảm áp lực buồng ối( nhau tiền đạo, nhau bong non, đa ối).
Khi có cơn co tử cung cường tính.
Khi cơn co thưa, chuyển dạ kéo dài, cần tăng co.
Khi làm nghiệm pháp lọt( có nghi ngờ bất xứng đầu chậu).
Chuyển dạ vào giai đoạt hoạt động mà màng ối còn( CTC >= 4 cm).
3. Chống chỉ định:
Ngôi bất thường( ngôi mông, ngôi ngang).
Song thai.
Sa dây rốn trong bọc ối.
4. Kỹ thuật:
Dùng kim 18 - 20 G và Kocher hay dụng cụ bấm ối.
Vô khuẩn âm hộ - TSM, nghe tim thai.
Ngón 2 & 3 tay (P) vào âm đạo đến CTC, tay (T) đưa dụng cụ vào âm đạo ở khe 2 ngón tiếp xúc đầu ối.
Thời điểm: ngay sau đỉnh cơn gò thì chọc thủng màng ối. Khi áp lựa buồng TC giảm thì xé rộng màng ối.
Sau bấm: khám sa dây rốn? nghe tim thai.
5. Tai biến & biến chứng:
Chạm phần thai.
Chạm dây rốn.
Sa dây rốn.
Nhiễm trùng.
Thuyên tắc ối.