Bài giảng của Tiến sĩ Tôn Nữ Tuyết Trinh - Bv Sản Trung Ương!
1. Hướng dẫn thực hành soi cổ tử cung:
HTML Code:
http://www.mediafire.com/download/cgna652fa4ro8s8/Bai+2-Huong+dan+thuc+hanh+soi+CTC.ppt
2. Tổn thương lành tính khi soi cổ tử cung
HTML Code:
http://www.mediafire.com/download/5t19p8roqo1ov21/Bai+3-Ton+th%C2%ADuong+lanh+tinh+Bs+Trinh.anh%282%29.ppt
3. Tổn thương nghi ngờ khi soi cổ tử cung
HTML Code:
http://www.mediafire.com/download/crbog6kioo2mdv7/Bai+4-Cac+ton+thuong+nghi+ngo.Bs+Trinh.+anh%282%29.ppt