chao bs! e hien đang mang thai 9 tuần, cách đây sáu năm e có bị giang mai nhưng đã điều trị. Mỗi năm e đieu đi ktra sức khoẻ kết qủa điều trị có. hiệu qủa. Bsi cho e hỏi như vậy nó bệnh tình của e có ảnh hương đến thai nhi k ạ? e rất hoang mang, sợ e bé sinh ra cg bị lây nhiễm