Em đọc tài liệu bài abces vú có nói đến dấu hiệu ba động khi sờ vú.Các bác cho e hỏi đó là gì vậy ạ?