Giúp mình với. Người thân của mình đi đau cột sống và sau khi đi khám, BS nói bị hở cột sống mé hông và cột sống giữa, mình không hiểu lắm và không biết la hở ờ đốt số mấy và có triệu chứng và cách điều trị nào khog?