Em đang muốn tìm hiểu về chuyen ngành bác sĩ gia đình. Có anh chị nào có kinh nghiệm có thể chia sẻ cho em công việc của bác sĩ gia đinh cụ thể là gì ? Em sẽ được và mất gì khi học chuyên khoa này không ạ ? Em xin cám ơn