tình hình là e có quan tâm tới thi BSNT. nhưng ko học ở trường Y Dược TP HCM nên tài liệu cũng hạn chế. tìm mãi nhưng ko thấy trài liệu hoá sinh của trường, anh chị có thể giúp e đc ko.