Diễn đàn Bác sĩ Nội trú (www.bacsinoitru.vn) là diễn đàn miễn phí và tự nguyện, được lập ra với mục đích làm nơi giao lưu và trao đổi của tất cả những ai yêu thích và quan tâm tới lĩnh vực Y & DƯỢC. Tất cả mọi người đều có thể đăng ký làm thành viên của diễn đàn nếu chấp nhận các qui định sau:

A. NỘI QUY DIỄN ĐÀN BÁC SĨ NỘI TRÚ

B. NỘI QUY BOX CHIA SẺ TÀI LIỆU

1. Thành viên có > 10 bài (bệnh nhân) mới được quyền viết yêu cầu
và download tài liêu/bài báo (nếu tài liệu/bài báo miễn phí trên các trang báo gốc), mỗi thành viên chỉ được yêu cầu tối đa 3 tài liệu/bài báo trong ngày

2. Nếu thành viên nào giúp được hãy xác nhận bằng một comment phía dưới để các thành viên khác được biết. Thành viên nào chia sẽ thông tin sẽ được uống vodka

3. Các tài liệu/bài báo chỉ được chia sẻ qua qua email hay pm cho thành viên yêu cầu, không được comment/post lên diễn đàn, nếu comment/post lên diễn đàn sẽ xóa ngay lập tức mà không cần thông báo trước

4. Thành viên yêu cầu phải đưa ra các thông tin sau nhằm giúp cho việc tìm kiếm thuận lợi hơn (theo mẫu sau, nếu không đúng như mẫu này sẽ không có giá trị)

Mẫu yêu cầu đối với bài báo:
- Tên đầy đủ của tài liệu/bài báo (Full Title)
- Tên các tác giả (Authors) (At least the name of the lead author)
- Tên đầy đủ của tờ báo (Full Journal Name)

- Năm, Kỳ, số trang (Year, Volume, Issue & Page Range) (thành viên có thể dùng Google/PubMed/Scopus/Ovid... để tìm chính xác)
- Liên kết (Link)(dùng các công cụ Google/PubMed/Scopus/Ovid...tìm link chính xác)

Ví du:
- Title: Glucocorticoids in paediatric rheumatology
- Authors: A. Ravelli, B. Lattanzi, A. Consolaro, A. Martini
- Full Journal Name: Clinical and Experimental Rheumatology
- Year, Volume, Issue & Page Range: 2011 Sep-Oct;29(5 Suppl 68):S148-52
- Link: Glucocorticoids in paediatric rhe... [Clin Exp Rheumatol. 2011 Sep-Oct] - PubMed - NCBI

Mẫu yêu cầu đối với sách:
- Title: tên sách
- Author: tác giả
- Publisher: nhà xuất bản
- Year and Edition: năm xuất bản, lần xuất bản
- ISBN:
- Link: - nếu dùng link rút gọn càng tốt - Ex: tinyurl.com

Ví dụ:
- Title: Kidney Transplantation - Principles and Practice: Expert Consult - Online and Print, 7e
- Author: Peter Morris, Stuart J Knechtle
- Publisher: Saunders
- Year and Edition: 2014 , 7th
- ISBN: 978-1455740963

- Link: http://www.amazon.com/Kidney-Transpl...dp_ob_title_bk

BĐH