các bác ơi!
em là Phượng NT ngoại nhi năm đầu.
em đang tìm tai liệu nói về nguyên tắc cơ bản: như dùng dụng cụ, nguyên tắc mũi khâu, đường rạch,....các anh chỉ giúp em đọc tài liệu nào: vietnamese or english