Để đáp ứng nhu cầu sách chuyên khảo dưới mọi định dạng, diễn đàn xin trân trọng giới thiệu với các bạn hai ứng dụng đọc sách Classbook trên Android và iOS.Để đáp ứng nhu cầu sách chuyên khảo dưới mọi định dạng, diễn đàn xin trân trọng giới thiệu với các bạn hai ứng dụng đọc sách Classbook trên Android và iOS.

Android: https://play.google.com/store/apps/d....classbook.app

iOS: https://itunes.apple.com/vn/app/clas...942940905?mt=8

Sau khi tải về và cài xong hai ứng dụng này trên thiết bị phù hợp, các bạn có thể truy cập vào website: classbook.vn để đăng ký thành viên, nạp tiền và mua sách điện tử. Link: Y Học - Sách giáo khoa điện tử Classbook

Để tải sách điện tử mà các bạn vừa mua xong:

Với Android

- Ấn vào biểu tượng phía trên bên trái thanh công cụ và đăng nhập bằng đúng tài khoản mà bạn vừa đăng ký mua sách.

- Chọn sách trong danh mục mà bạn đã mua để tải về thiết bị.

- Sau khi tải xong, ấn vào biểu tượng để quay về giá sách xem sách bình thường.

Với iOS

- Dưới thanh công cụ, chọn vào kho sách.

- Ấn vào biểu tượng phía trên cùng bên tay trái màn hình, ấn xuống và chọn phần sách đã mua.

- Chọn sách trong danh mục mà bạn đã mua và tải về thiết bị.

- Sau khi tải xong, vào tủ sách để về giá xem sách bình thường.

Preview