Bộ Y tế có Thông tư 26/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 quy định danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc. Theo thông tư này có 8 bệnh trẻ em phải tiêm vắc xin theo Chương trình tiêm chủng mở rộng. Đó là lao, bại liệt, bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, viêm gan B và Hemophilus influenza typ B. Xem Thông tư này tại: https://docs.google.com/file/d/0B7nN...it?usp=sharing