Kính thưa quí bạn đọc Tạp chí Da liễu học Việt Nam là tạp chí của hội Da liễu Việt Nam. Tạp chí là diễn đàn trao đổi chuyên môn của đội ngũ các y bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên ngành Da liễu.

Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học, thông tin về sự kiện và tiến bộ về y học, khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực da liễu. Tạp chí có các nội dung cụ thể như:

I. Nghiên cứu khoa học

II. Diễn đàn chuyên môn

III. Tin tức sự kiện
.... Xin xem tiếp tại : Tạp chí Da Liễu Học Việt Nam