Công ty Cp Xuất Bản Trẻ là đơn vị chuyên xuất bản sách y - dược, tạp chí chuyên môn, các tài liệu y tế...Công ty thực hiện:

1. Tư vấn thủ tục xuất bản sách theo quy định của Luật xuất bản.

2. Hỗ trợ đỡ đầu các bản thảo.

3. Trực tiếp thực hiện hoặc giám sát thiết kế, in ấn.

4. Hỗ trợ giao dịch về bản quyền tác giả trong và ngoài nước.

5. Trực tiếp thực hiện hoặc tư vấn về đơn giá, phát hành.

Công ty CP Xuất Bản Trẻ sẵ sàng đón nhận khi quý khách có nhu cầu in sách trên toàn quốc.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý vị! Trân trọng cảm ơn!