Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, theo yêu cầu của nhà trường, Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp đã tổ chức biên soạn cuốn sách “Sức khỏe nghề nghiệp” dành cho sinh viên là đối tượng cử nhân y tế công cộng, cử nhân điều dưỡng và cử nhân kỹ thuật y học của trường Đại học Y Hà Nội.
Cuốn sách này biên soạn nhằm mục đích chính là giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức phù hợp với đổi mới về sức khỏe nghề nghiệp, đáp ứng được đầu ra của cử nhân y tế công cộng là làm nhiệm vụ theo dõi, giám sát, đánh giá và lập kế hoạch về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động; của cử nhân điều dưỡng và kỹ thuật y học trong công tác theo dõi, dự phòng những tác hại nghề nghiệp liên quan đến công việc mà họ tiếp xúc.
Bạn đọc quan tâm có thể truy cập theo đường link sau: SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP