Trang báo điện tử Thầy thuốc Việt Nam - Thay thuoc Viet Nam tổ chức buổi hỗ trợ cộng đồng:

- Khi các bác sĩ, phòng khám, bệnh viện tham gia cộng tác với trang điện tử Thầy thuốc Việt Nam, cụ thể như sau:

+ Trả lời các câu hỏi của cộng đồng

+ CÙng với trang báo điện tử tham gia các hoạt động xã hội.

- Quyền lợi của các cộng tác

+ Các bác sĩ, phòng khám, bệnh viện sẽ được giới thiệu địa chỉ, lịch khám chữa bệnh cũng như thời gian đón tiếp bệnh nhân

+ Được trả nhuận bút theo quy định của trang báo điện tử.

Trang báo điện tử Thầy thuốc Việt Nam - Thay thuoc Viet Nam rất mong nhận được sự ủng hộ!