Kính gửi quý bạn đọc!
Hiện trang báo điện tử thaythuocvietnam.vn dự định xây dựng tạp chí "Tri thức và sức khỏe" nhằm phổ biến những kiến thức y học cho cộng đồng. Để xây dựng nội dung tạp chí đựoc chính xác, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của các bạn.
Mời các bạn truy cập đường link sau:
https://docs.google.com/forms/d/19Z7...75Qr8/viewform