các a chị cho e hỏi điều kiện thi nội trú với,a chị nào có tài liệu không cho e mượn với,e cảm ơn.