e đang rất cần tài liệu này và được biết nó của học viện quân y, nhưng e lại ở đà lạt, bạn nào làm ơn giúp e với ạ: Quyền Đăng Tuyên (2001), Nghiên cứu nồng độ acid uric và một số yếu tố liên quan đến hội chứng tăng acid uric máu trong cán bộ quân đội, Luận văn thạc sỹ y học - Học viện quân y.