Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 37

Thread: Danh sách cựu Bác sĩ Nội trú từ khóa 01 đến khóa 33 của trường Đại học Y Hà Nội

 1. #11
  drchinh's Avatar
  drchinh is offline CK I Thành viên sáng lập
  Giấy phép số
  NT-2
  Cấp phép ngày
  Jun 2012
  Thường ở
  Hanoi, Vietnam
  Bệnh nhân
  1,128
  Cám ơn
  198
  Được cám ơn
  680/365
  Kinh nghiệm khám
  10

  Default Danh sách bsntbv khóa 11 (1983 - 1987)

  DANH SÁCH BSNTBV KHÓA 11 (1983 - 1987)

  TT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quyết định tốt nghiệp
  1 Chu Thị Dự 01/01/1962 Nội khoa QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  2 Trần Văn Đồng 02/02/1958 Nội khoa QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  3 Phạm Quốc Khánh 22/05/1958 Nội khoa QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  4 Phạm Thắng 28/11/1958 Nội khoa QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  5 Trương Thanh Hương 07/08/1961 Nội - TM QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  6 Nguyễn Thị Bạch Yến 24/12/1961 Nội - TM QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  7 Phùng Ngọc Hoà 20/11/1960 Ngoại khoa QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  8 Trần Ngọc Lương 25/03/1961 Ngoại khoa QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  9 Lê Ngọc Thành 11/04/1961 Ngoại khoa QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  10 Lưu Thị Hồng 15/11/1961 Sản QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  11 Đào Thị Hợp 28/07/1960 Sản QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  12 Đào Quang Trung 15/07/1958 Sản QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  13 Lê Thanh Hải 22/03/1961 Nhi QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  14 Nguyễn Ngọc Sáng 15/05/1958 Nhi QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  15 Trần Minh Tân 10/10/1956 Nhi QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  16 Hà Công Thanh 15/10/1956 Nhi QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  17 Trần Thị Hồng Vân 05/12/1960 Nhi QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  18 Bùi Văn Viên 01/03/1959 Nhi QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  19 Nguyễn Thị Kim Chính 23/08/1961 Truyền nhiễm QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  20 Vũ Bá Hùng 14/04/1961 Truyền nhiễm QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987

  21 Nguyễn Xuân Hùng 25/12/1957 Truyền nhiễm QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  22 Lâm Văn Chế 08/08/1959 Thần kinh QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  23 Đào Thị Bích Hoà 07/05/1961 Thần kinh QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  24 Trịnh Thị Khanh 29/09/1960 Thần kinh QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  25 Phạm Thị Thu Hiền 20/01/1962 RHM QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  26 Nguyễn Đức Thắng 10/04/1957 RHM QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  27 Nguyễn Chí Chương 19/03/1961 Nhãn khoa QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  28 Nguyễn Văn Được 20/02/1960 Nhãn khoa QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  29 Võ Thanh Quang 17/04/1958 TMH QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  30 Phạm Thắng 08/11/1960 TMH QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  31 Trần Trung 03/06/1960 SLB-MD QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  32 Nguyễn Đại Bình 15/10/1957 Ung thư QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987

  33 Trần Đăng Luân 05/10/1960 GMHS QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  34 Nguyễn Mạnh Hùng 11/12/1960 GPB QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  35 Lê Quang Vinh 25/11/1960 GPB QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  36 Đinh Thu Hà 23/03/1961 Huyết học QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  37 Đỗ Thị Minh Huyền 20/05/1962 Huyết học QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  38 Khương Văn Duy 20/07/1955 VSDT QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  39 Hoàng Thị Hoa 05/08/1961 VSDT QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  40 Trần Văn Phương 10/08/1961 VSDT QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  41 Trần Công Hoan 20/08/1961 X quang QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  42 Nguyễn Văn Long 06/08/1958 Mô học QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  43 Phạm Đăng Khoa 16/05/1957 Sinh lý bệnh QĐ 826/QĐ-BYT ngày 28.10.1987
  Everywhere, we learn only from those whom we love
  Johann W. V. Goethe
  and drchinh

 2. #12
  drchinh's Avatar
  drchinh is offline CK I Thành viên sáng lập
  Giấy phép số
  NT-2
  Cấp phép ngày
  Jun 2012
  Thường ở
  Hanoi, Vietnam
  Bệnh nhân
  1,128
  Cám ơn
  198
  Được cám ơn
  680/365
  Kinh nghiệm khám
  10

  Default Danh sách bsntbv khóa 12 (1984 - 1988)

  DANH SÁCH BSNTBV KHÓA 12 (1984 - 1988)

  TT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quyết định tốt nghiệp
  1 Vũ Đình Huy 27/07/1962 Nội TH QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  2 Nguyễn Thị Vân Hồng 16/03/1962 Nội TH QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  3 Nguyễn Khoa Diệu Vân 24/10/1962 Nội TH QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  4 Nông Văn Hách 26/10/1960 Nội TH QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  5 Nguyễn Văn Tín 13/03/1962 Nội TH QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  6 Nguyễn Văn Lượng 22/12/1956 Nội TH QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  7 Đỗ Trung Quân 29/08/1960 Nội TH QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  8 Trịnh Yên Bình 09/02/1963 GMHS QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  9 Đỗ Danh Quỳnh 07/10/1961 GMHS QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  10 Nguyễn Quốc Kính 25/12/1957 GMHS QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  11 Nguyễn Quốc Tuấn 31/03/1963 Sản QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  12 Phạm Thanh Hiền 08/11/1962 Sản QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  13 Đinh Văn Thức 18/11/1962 Nhi QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  14 Trần Văn Nam 15/04/1962 Nhi QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  15 Hoàng Thị Thanh 04/10/1962 Nhi QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  16 Lê Thị Kim Nhung 16/03/1962 Nhi QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  17 Vũ Ngọc Bảo 02/09/1962 Nhi QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  18 Phạm Vũ Nam 01/05/1958 Nhi QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  19 Lê Ngọc Hưng 26/08/1955 Lao QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  20 Nguyễn Viết Nhung 01/06/1962 Lao QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988

  21 Trương Thị Liên 25/11/1962 RHM QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  22 Phạm Văn Việt 12/03/1956 RHM QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  23 Trương Mạnh Dũng 04/11/1957 RHM QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  24 Phạm Thị Kim Thanh 28/01/1963 Nhãn khoa QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988

  25 Vũ Thị Bích Thủy 02/10/1962 Nhãn khoa QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  26 Nguyễn Thị Hoài An 03/06/1962 TMH QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  27 Lương Thị Minh Hương 10/11/1961 TMH QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  28 Lê Sĩ Lân 27/09/1958 TMH QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  29 Đặng Thị Minh Hằng 21/03/1963 YHCT QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  30 Hoàng Văn Lý 28/06/1962 YHCT QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  31 Nguyễn Quốc Dũng 05/08/1961 X quang QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  32 Trần Thị Xuân Dũng 11/08/1961 X quang QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  33 Viên Văn Đoan 20/06/1957 Dị ứng QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  34 Mai Trọng Khoa 14/05/1957 Dị ứng QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  35 Ngô Văn Đãng 15/08/1960 Giải phẫu QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  36 Nguyễn Trung Trực 01/01/1962 GPB QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  37 Hoàng Kim Thành 14/02/1962 SLH QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  38 Phạm Huy Quyến 29/09/1960 SLB QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  39 Nguyễn Văn Hưng 14/08/1962 Vi sinh vật QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  40 Nguyễn Văn Hùng 16/08/1960 Dược lý QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  41 Nguyễn Thị Thu Luyến 01/05/1962 Sinh hóa QĐ 951/QĐ-BYT ngày 04.11.1988
  42 Trần Văn Long 30/08/1962 Ngoại QĐ 57/QĐ-BYT ngày 09.02.1989
  43 Trịnh Hồng Sơn 06/01/1962 Ngoại QĐ 57/QĐ-BYT ngày 09.02.1989
  44 Phùng Xuân Tú 08/01/1961 Ngoại QĐ 57/QĐ-BYT ngày 09.02.1989
  45 Trần Bình Giang 01/07/1962 Ngoại QĐ 57/QĐ-BYT ngày 09.02.1989
  46 Dương Văn Tâm 08/07/1962 Ngoại QĐ 57/QĐ-BYT ngày 09.02.1989
  47 Nguyễn Roãn Tuất 19/06/1958 Giải phẫu QĐ 57/QĐ-BYT ngày 09.02.1989
  Everywhere, we learn only from those whom we love
  Johann W. V. Goethe
  and drchinh

 3. #13
  drchinh's Avatar
  drchinh is offline CK I Thành viên sáng lập
  Giấy phép số
  NT-2
  Cấp phép ngày
  Jun 2012
  Thường ở
  Hanoi, Vietnam
  Bệnh nhân
  1,128
  Cám ơn
  198
  Được cám ơn
  680/365
  Kinh nghiệm khám
  10

  Default Danh sách bsntbv khóa 13 (1985 - 1989)

  DANH SÁCH BSNTBV KHÓA 13 (1985 - 1989)

  TT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quyết định tốt nghiệp
  1 Lê Thị Diễm Tuyết 28/02/1963 Truyền nhiễm 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  2 Trần Thị Ánh Nguyệt 18/04/1964 Truyền nhiễm 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  3 Nguyễn Trung Hà 20/07/1959 Truyền nhiễm 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  4 Đặng Văn Khiêm 19/04/1963 Lao 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  5 Hà Văn Như 11/06/1961 Lao 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  6 Nguyễn Thị Yến 20/08/1962 Nhi 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  7 Nguyễn Văn Tú 13/02/1956 Nhi 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  8 Lê Xuân Ngọc 25/01/1963 Nhi 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  9 Nguyễn Văn Toại 19/02/1962 YHCT 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  10 Đoàn Thị Hồng Hoa 24/08/1963 TMH 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  11 Phạm Huy Hiền Hào 28/02/1962 Sản 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  12 Hứa Thanh Sơn 21/04/1963 Sản 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89

  13 Nguyễn Duy Minh 13/01/1963 Nhãn khoa 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  14 Nguyễn Xuân Hiệp 29/06/1963 Nhãn khoa 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  15 Nguyễn Xuân Hùng 13/01/1962 Ngoại 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  16 Trhân Ngọc Danh 05/04/1963 Ngoại 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  17 Vũ Công Vinh 02/09/1958 Ngoại 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  18 Trịnh Văn Đồng 05/01/1962 GMHS 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  19 Nguyễn Trọng Khìn 01/09/1959 GMHS 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  20 Phạm Hồng Lãnh 24/02/1957 Da liễu 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  21 Trương Công Duẩn 29/06/1963 Huyết học 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  22 Phạm Văn Phú 26/04/1957 VSDT 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  23 Lê Thị Luân 17/05/1962 Vi sinh 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  24 Nguyễn Quốc Hùng 29/12/1958 KST 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  25 Đặng Bá Quý 21/07/1961 KST 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  26 Trần Sinh Vương 01/10/1962 Giải phẫu 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  27 Bùi Tuấn Anh 01/07/1962 Sinh hóa 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  28 Nguyễn Hoàng Long 05/04/1962 VSDT 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  29 Nguyễn Đăng Vững 01/05/1963 VSDT 803/QĐ-BYT ngày 19.12.89
  Everywhere, we learn only from those whom we love
  Johann W. V. Goethe
  and drchinh

 4. #14
  drchinh's Avatar
  drchinh is offline CK I Thành viên sáng lập
  Giấy phép số
  NT-2
  Cấp phép ngày
  Jun 2012
  Thường ở
  Hanoi, Vietnam
  Bệnh nhân
  1,128
  Cám ơn
  198
  Được cám ơn
  680/365
  Kinh nghiệm khám
  10

  Default Danh sách bsntbv khóa 14 (1987 - 1990)

  DANH SÁCH BSNTBV KHÓA 14 (1987 - 1990)

  TT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quyết định tốt nghiệp
  1 Vũ Bá Anh 20/07/1992 Giải phẫu 912/BYT-QĐ ngày 22.10.1990
  2 Vũ Văn Chức 23/02/1964 Sản 912/BYT-QĐ ngày 22.10.1990
  3 Lê Hoài Chương 10/12/1964 Sản 912/BYT-QĐ ngày 22.10.1990
  4 Đặng Ngọc Dương 25/12/1962 Sinh hóa 912/BYT-QĐ ngày 22.10.1990
  5 Kiều Đình Hùng 02/01/1963 Ngoại 912/BYT-QĐ ngày 22.10.1990
  6 Nguyễn Thúy Hương 05/05/1962 GPB 912/BYT-QĐ ngày 22.10.1990
  7 Bạch Quốc Khánh 20/08/1964 Huyết học 912/BYT-QĐ ngày 22.10.1990
  8 Tô Thanh Lịch 19/10/1963 GPB 912/BYT-QĐ ngày 22.10.1990
  9 Lê Trần Ngoan 10/05/1964 VSDT 912/BYT-QĐ ngày 22.10.1990
  10 Vũ Thị kim Thoa 01/05/1964 Mắt 912/BYT-QĐ ngày 22.10.1990
  11 Nguyễn Thị Thơm 10/09/1963 Nhi 912/BYT-QĐ ngày 22.10.1990
  12 Phạm Trọng Văn 21/02/1965 Mắt 912/BYT-QĐ ngày 22.10.1990
  13 Tạ Thành Văn 20/09/1964 Sinh hóa 912/BYT-QĐ ngày 22.10.1990
  14 Nguyễn Văn Ước 10/01/1964 Ngoại 912/BYT-QĐ ngày 22.10.1990
  15 Vũ Văn Sản 31/10/1963 TMH 69/ BYT-QĐ ngày 18.01.1991
  16 Hoàng Thị Ngọc Lan 30/12/1954 Sinh học 69/ BYT-QĐ ngày 18.01.1991
  Everywhere, we learn only from those whom we love
  Johann W. V. Goethe
  and drchinh

 5. #15
  drchinh's Avatar
  drchinh is offline CK I Thành viên sáng lập
  Giấy phép số
  NT-2
  Cấp phép ngày
  Jun 2012
  Thường ở
  Hanoi, Vietnam
  Bệnh nhân
  1,128
  Cám ơn
  198
  Được cám ơn
  680/365
  Kinh nghiệm khám
  10

  Default Danh sách bsntbv khóa 15 (1988 - 1991)

  DANH SÁCH BSNTBV KHÓA 15 (1988 - 1991)

  TT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quyết định tốt nghiệp
  1 Trần Danh Cường 29/10/1964 Sản 1005/BYT-QĐ ngày 07.11.1991
  2 Nguyễn Tiến Lâm 30/12/1964 Truyền nhiễm 1005/BYT-QĐ ngày 07.11.1991
  3 Trần Bảo Long 27/09/1965 Ngoại 1005/BYT-QĐ ngày 07.11.1991
  4 Lê Thị Luyến 22/02/1967 Lao 1005/BYT-QĐ ngày 07.11.1991
  5 Nguyễn Văn Ngoan 25/03/1964 Nhi 1005/BYT-QĐ ngày 07.11.1991
  6 Nguyễn Văn Sáu 04/01/1965 Da liễu 1005/BYT-QĐ ngày 07.11.1991
  7 Đỗ Trường Thành 21/07/1965 Ngoại 1005/BYT-QĐ ngày 07.11.1991
  8 Nguyễn Công Thành 12/04/1960 TMH 1005/BYT-QĐ ngày 07.11.1991
  9 Nguyễn Mạnh Thường 12/02/1962 Da liễu 1005/BYT-QĐ ngày 07.11.1991
  10 Nguyễn Thanh Tùng 16/11/1964 Nội 1005/BYT-QĐ ngày 07.11.1991
  11 Trương Thị Vinh 01/08/1965 Nhi 1005/BYT-QĐ ngày 07.11.1991
  12 Vũ Nam 19/01/1965 YHCT 1005/BYT-QĐ ngày 07.11.1991
  Everywhere, we learn only from those whom we love
  Johann W. V. Goethe
  and drchinh

 6. #16
  drchinh's Avatar
  drchinh is offline CK I Thành viên sáng lập
  Giấy phép số
  NT-2
  Cấp phép ngày
  Jun 2012
  Thường ở
  Hanoi, Vietnam
  Bệnh nhân
  1,128
  Cám ơn
  198
  Được cám ơn
  680/365
  Kinh nghiệm khám
  10

  Default Danh sách bsntbv khóa 16 (1988 - 1991)

  DANH SÁCH BSNTBV KHÓA 16 (1988 - 1991)

  TT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quyết định tốt nghiệp
  1 Nguyễn Ngọc Tho 22/02/1966 GMHS 1240/BYT-QĐ ngày 23.12.1992
  2 Tạ Mạnh Cường 21/11/1965 Nội 1240/BYT-QĐ ngày 23.12.1992
  3 Vũ Quốc Lương 22/04/1967 Mắt 1240/BYT-QĐ ngày 23.12.1992
  4 Nguyễn Bích Ngọc 05/01/1966 Lao 1240/BYT-QĐ ngày 23.12.1992
  5 Nguyễn Anh Dũng 13/08/1966 Ngoại 1240/BYT-QĐ ngày 23.12.1992
  6 Nguyễn Hữu Cần 03/02/1966 Sản 1240/BYT-QĐ ngày 23.12.1992
  7 Nguyễn Duy Sơn 20/11/1966 TMH 1240/BYT-QĐ ngày 23.12.1992
  8 Bùi Đức Nguyên 09/07/1966 Truyền nhiễm 1240/BYT-QĐ ngày 23.12.1992
  9 Dương Đức Hùng 10/07/1966 Ngoại 1240/BYT-QĐ ngày 23.12.1992
  Everywhere, we learn only from those whom we love
  Johann W. V. Goethe
  and drchinh

 7. #17
  drchinh's Avatar
  drchinh is offline CK I Thành viên sáng lập
  Giấy phép số
  NT-2
  Cấp phép ngày
  Jun 2012
  Thường ở
  Hanoi, Vietnam
  Bệnh nhân
  1,128
  Cám ơn
  198
  Được cám ơn
  680/365
  Kinh nghiệm khám
  10

  Default Danh sách bsntbv khóa 17 (1989 - 1993)

  DANH SÁCH BSNTBV KHÓA 17 (1989 - 1993)

  TT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quyết định tốt nghiệp
  1 Phạm Thị Lan 03/04/1967 Da liễu 84/BYT-QĐ ngày 26.01.1994
  2 Nguyễn Xuân Tịnh 19/01/1966 Nhãn khoa 84/BYT-QĐ ngày 26.01.1994
  3 Nguyễn Hữu Tú 20/10/1968 GMHS 84/BYT-QĐ ngày 26.01.1994
  4 Lê Ngọc Lan 26/05/1968 Nhi 84/BYT-QĐ ngày 26.01.1994
  5 Lê Công Định 15/08/1967 TMH 84/BYT-QĐ ngày 26.01.1994
  6 Tống Xuân Thắng 21/03/1966 TMH 84/BYT-QĐ ngày 26.01.1994
  7 Lê Kim Chi 14/02/1968 Truyền nhiễm 84/BYT-QĐ ngày 26.01.1994
  8 Nguyễn Ngọc Phúc 11/02/1968 Truyền nhiễm 84/BYT-QĐ ngày 26.01.1994
  9 Đặng Thị Minh Nguyệt 20/07/1966 Sản 84/BYT-QĐ ngày 26.01.1994
  10 Tô Anh Dũng 15/03/1968 Ung thư 84/BYT-QĐ ngày 26.01.1994

  11 Vũ Bích Nga 21/01/1967 Nội 209/BYT-QĐ ngày 02.03.1994
  12 Đồng Văn Hệ 10/10/1961 Ngoại 209/BYT-QĐ ngày 02.03.1994
  13 Nguyễn Duy Ánh 15/02/1966 Sản 209/BYT-QĐ ngày 02.03.1994
  14 Võ Văn Xuân 10/10/1964 Ung thư 209/BYT-QĐ ngày 02.03.1994
  15 Ngô Xuân Khoa 11/10/1966 Giải phẫu 209/BYT-QĐ ngày 02.03.1994
  16 Nguyễn Khang Sơn 20/03/1966 Mô học 209/BYT-QĐ ngày 02.03.1994
  17 Bạch Huy Anh 18/10/1967 Mô học 209/BYT-QĐ ngày 02.03.1994
  18 Nguyễn Văn Đô 21/05/1965 Sinh lý bệnh 209/BYT-QĐ ngày 02.03.1994
  19 Nguyễn Thanh Thúy 21/03/1967 Sinh lý bệnh 209/BYT-QĐ ngày 02.03.1994
  20 Nguyễn Triệu Vân 15/05/1961 Sinh lý bệnh 209/BYT-QĐ ngày 02.03.1994
  21 Lê Thị Hoàn 02/06/1967 VSMT 209/BYT-QĐ ngày 02.03.1994
  Everywhere, we learn only from those whom we love
  Johann W. V. Goethe
  and drchinh

 8. #18
  drchinh's Avatar
  drchinh is offline CK I Thành viên sáng lập
  Giấy phép số
  NT-2
  Cấp phép ngày
  Jun 2012
  Thường ở
  Hanoi, Vietnam
  Bệnh nhân
  1,128
  Cám ơn
  198
  Được cám ơn
  680/365
  Kinh nghiệm khám
  10

  Default Danh sách cao học khóa 1 (1992 - 1995)

  DANH SÁCH CAO HỌC KHÓA 1 (1992 - 1995)

  TT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quyết định tốt nghiệp
  1 Đoàn Quốc Hưng Ngoại QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  2 Trần Đình Thơ Ngoại QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  3 Đỗ Trường Sơn Ngoại QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  4 Lê Nam Thắng Ngoại QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  5 Nguyễn Thế Hào Ngoại QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  6 Tạ Văn Tùng Ngoại QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  7 Đỗ Anh Tuấn Ngoại QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  8 Dương Trung Dũng Mắt QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  9 Hoàng Trần Thanh Mắt QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  10 Phạm Đức Thụ Mắt QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  11 Đinh Bích Thuỷ Sản QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  12 Phạm Bá Nha Sản QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  13 Nguyễn Thị Vân Hương Tai mũi họng QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  14 Phạm Tuấn Cảnh Tai mũi họng QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  15 Nguyễn Thanh Mai Răng hàm mặt QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  16 Phạm Như Hoa Răng hàm mặt QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  17 Nguyễn Y Duyên Răng hàm mặt QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  18 Lương Quốc Ninh Răng hàm mặt QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  19 Trịnh Thị Thái Hà Răng hàm mặt QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  20 Nguyễn Anh Tuấn Gây mê hồi sức QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  21 Bùi Ngọc Lan Nhi QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  22 Trần Thanh Tú Nhi QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  23 Trần Diệu Linh Nhi QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  24 Trần Minh Điển Nhi QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995

  25 Phạm Mạnh Hùng Nội QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  26 Trần Ngọc Ánh Nội QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  27 Đặng Thị Việt Hà Nội QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  28 Đặng Tú Cầm Nội QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  29 Đào Hùng Hạnh Nội QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  30 Nguyễn Đình Khoa Nội QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  31 Kiều Văn Tuấn Nội QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  32 Bạch Thị Minh Hằng Nội QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  33 Phùng Nam Lâm Hồi sức cấp cứu QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  34 Vũ Thế Hồng Hồi sức cấp cứu QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  35 Cao Thị Thanh Thuỷ Hồi sức cấp cứu QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  36 Nguyễn Thanh Long Truyền nhiễm QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  37 Đỗ Thị Nhàn Truyền nhiễm QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  38 Nguyễn Nhất Linh Lao QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  39 Nguyễn Phương Hoa Lao QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  40 Nguyễn Trọng Hưng Lao QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  41 Phan Hồng Minh Lao QĐ 3554/GDĐT ngày 26/09/1995
  Everywhere, we learn only from those whom we love
  Johann W. V. Goethe
  and drchinh

 9. #19
  drchinh's Avatar
  drchinh is offline CK I Thành viên sáng lập
  Giấy phép số
  NT-2
  Cấp phép ngày
  Jun 2012
  Thường ở
  Hanoi, Vietnam
  Bệnh nhân
  1,128
  Cám ơn
  198
  Được cám ơn
  680/365
  Kinh nghiệm khám
  10

  Default Danh sách cao học khóa 2 (1993 - 1996; 1994 - 1997)

  DANH SÁCH CAO HỌC KHÓA 2 (1993 - 1996; 1994 - 1997)

  TT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quyết định tốt nghiệp
  1 Nguyễn Đức Thụ Dinh dưỡng
  2 Lê Thị Khánh Hoà Dinh dưỡng
  3 Trần Thị Ngọc Hà Dinh dưỡng
  4 Lê Danh Tuyên Dinh dưỡng
  5 Vũ Huy Chiến Dinh dưỡng
  6 Phạm Văn Huân Dinh dưỡng
  7 Nguyễn Đình Quang Dinh dưỡng
  8 Nguyễn Thị Sợt Dinh dưỡng
  9 Phạn Thị Thuỷ Dinh dưỡng
  10 Nguyễn Chí Tâm Dinh dưỡng
  11 Mai Văn Quang Dinh dưỡng
  12 Nguyễn Văn Liễu Giải phẫu bệnh
  13 Trần Thị Bích Thuỷ Vi sinh vật
  14 Nguyễn Duy Long Vi sinh vật
  15 Đoàn Thị Nguyện Vi sinh vật
  16 Hoàng Thị Điển Vi sinh vật
  17 Đồng Ngọc Đức Y học dự phòng
  18 Phạm Quang Hoà Y học dự phòng

  19 Trần Văn Chí Y học dự phòng
  20 Nguyễn Thanh Hải Y học dự phòng
  21 Đỗ Hoàng Tuấn Ngoại
  22 Hoàng Ngọc Sơn Ngoại
  23 Lê Tư Hoàng Ngoại
  24 Nguyễn Hoàng Hà Ngoại
  25 Nguyễn Trọng Khoa Lao
  26 Nguyễn Thanh Đức Gây mê hồi sức
  27 Bạch Minh Thu Gây mê hồi sức
  28 Nguyễn Thế Trí Gây mê hồi sức
  29 Nguyễn Duy Anh Mắt
  30 Phạm Ngọc Đông Mắt
  31 Vũ Anh Tuấn Mắt
  32 Đỗ Quang Ngọc Mắt
  33 Nguyễn Thị Lan Hương Sản
  34 Nguyễn Hữu Phẩm Tai mũi họng
  35 Nguyễn Thu Hương Tai mũi họng
  36 Vũ Công Trực Tai mũi họng
  37 Dương Đức Hoàng Nội
  38 Nguyễn Văn Hùng Nội
  39 Phạm Thái Sơn Nội
  40 Trần Thị Phương Thuý Lây
  41 Nguyễn Thị Bích Vân Lây
  42 Đoàn Thị Hạnh Nguyên Lây
  43 Nguyễn Thị Hoài Dung Lây
  44 Đỗ Tuấn Đạt Lây
  45 Nguyễn Thị Thuý Vân Lây
  46 Nguyễn Duy Cường Hồi sức cấp cứu
  47 Trần Anh Tuấn Hồi sức cấp cứu
  48 Nguyễn Văn Chi Hồi sức cấp cứu
  49 Phạm Văn Hiển Hồi sức cấp cứu
  50 Lê Văn Ký Hồi sức cấp cứu
  51 Bùi Thị Tuyến Thần kinh
  52 Đỗ Phương Vịnh Thần kinh
  53 Nguyễn Đình Nguyên Nhi
  54 Nguyễn Thu Hương Nhi
  55 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Nhi
  56 Đặng Thị Hải Vân Nhi

  57 Vũ Chí Dũng Nhi
  58 Nguyễn Thị Diệu Thuý Nhi
  59 Tống Minh Sơn Răng hàm mặt
  60 Nguyễn Thị Thu Phương Răng hàm mặt
  61 Lại Đỗ Quyên Răng hàm mặt
  Everywhere, we learn only from those whom we love
  Johann W. V. Goethe
  and drchinh

 10. #20
  drchinh's Avatar
  drchinh is offline CK I Thành viên sáng lập
  Giấy phép số
  NT-2
  Cấp phép ngày
  Jun 2012
  Thường ở
  Hanoi, Vietnam
  Bệnh nhân
  1,128
  Cám ơn
  198
  Được cám ơn
  680/365
  Kinh nghiệm khám
  10

  Default Danh sách bsntbv khóa 18 (1994 - 1998)

  DANH SÁCH BSNTBV KHÓA 18 (1994 - 1998)

  TT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quyết định tốt nghiệp
  1 Hoàng Long 1970 Ngoại 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  2 Kim Văn Vụ 1968 Ngoại 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  3 Nguyễn Xuân Huyến 1960 GMHS 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  4 Bùi Văn Giang 1970 X quang 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  5 Phó Bích Hà 1971 RHM 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  6 Nguyễn Đình Phúc 1970 RHM 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  7 Phạm Thị Hạnh Quyên 1970 RHM 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  8 Nguyễn Quang Bảy 1970 Nội 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  9 Phạm Thị Tuyết nga 1969 Nội 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  10 Hà Quốc Hùng 1970 Nội 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  11 Hồ Thị Vân Anh 1970 Truyền nhiễm 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  12 Đỗ Duy Cường 1969 Truyền nhiễm 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  13 Phan Thị Hiền 1969 Nhi 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  14 Đào Thị Hồng Hà 1971 Nhi 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  15 Nguyễn Thị Hương Giang 1970 Nhi 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  16 Ngân Thị Hồng Anh 1969 PHCN 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  17 Trần Văn Công 1965 Ung thư 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  18 Nguyễn Thị Tuyết Mai 1970 Sản 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  19 Phạm Văn Soạn 1969 Sản 1319/BYT-QĐ ngày 29.5.1998
  Everywhere, we learn only from those whom we love
  Johann W. V. Goethe
  and drchinh

Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

LinkBacks (?)

 1. [Th
  Refback This thread
  15-08-13, 22:55
 2. 25-01-13, 21:59

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 bác đang thực tập trong bệnh phòng này. (0 học viên và 1 dự thính)

Similar Threads

 1. [Tổng quan] [Khuyến mãi 10% sách y học hay] Chuyên khoa hô hấp
  By MedBook in forum ĐIỂM SÁCH
  Bệnh nhân: 2
  Last Post: 20-11-15, 16:19
 2. [Tin tức] Tiến sĩ 8X Việt Nam xuất bản sách Y khoa giảng dạy đại học tại Pháp
  By Street Singer in forum THÔNG TIN Y DƯỢC
  Bệnh nhân: 0
  Last Post: 30-10-14, 11:03

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bác không được phép tạo bài mới
 • Bác không được phép trả lời bài
 • Bác không được đính kèm file vào bài viết
 • Bác không được sửa lại bài mình viết
 •