Tôi có 3 câu hỏi mong các bạn giúp đỡ:
1. vì sao phai giải giãn cơ khi có thở lại? và liều của neotigmin và Atropin là bao nhiêu?
2. Liều ardual là bao nhiêu(trong một số sách viết rất cao)
3. Tại sao khi khởi mê ở một số nơi dùng Atropin và Fentanyl pha lẫn vào với nhau? có tác dụng phụ gì không?
Cảm ơn các bạn!