Có thể làm test Allen khi bệnh nhân đã được gây mê không?

Printable View