• Video gây xúc động lòng người: Hãy thức dậy nào – Bạn phải nhìn thấy!

   22-04-14, 01:03
   Video gây xúc động lòng người: Hãy thức dậy nào – Bạn phải nhìn thấy!
   Tiến sĩ Zeeshan Najeeb đến từ Miami, Florida, Hoa Kỳ. Ông là một giảng viên nhiệt tình trong lĩnh vực khoa học cơ bản và y học lâm sàng suốt 22 năm qua. Ông giảng dạy tất cả các môn khoa học y học cơ bản như: giải phẫu tổng thể, mô phôi, mô bệnh học, khoa học thần kinh, hóa sinh, sinh lý học, dược học, bệnh học, miễn dịch học, vi sinh, và cả nội khoa.

   Tiến sĩ Zeeshan Najeeb có một thư viện video hơn 400 giờ, tất cả đều do chính tay ông làm. Ông vẫn đang ghi lại thêm nhiều video các giờ giảng và mở rộng thư viên video của ông hơn. Một trong những video gây xúc động lòng người mà chúng tôi giới thiệu dưới đây đã thức tỉnh lòng nhân ái của loài người trước những đau khổ, nghèo đói, bệnh tật của trẻ em ở Châu Phi

   Wake up Call - A MUST WATCH!
   Hãy thức dậy nào – BẠN PHẢI NHÌN THẤY!

   Chúng ta đều nhận thức được điều này,
   Chúng ta đều biết sự thật này...
   Nó hiện hữu quanh chúng ta hàng ngày...
   Bạn sẽ không hề ngạc nhiên khi biết tới nó...
   Hàng triệu trẻ em ở Châu Phi bị suy dinh dưỡng...
   Có khoảng 24.000 trẻ em tử vong mỗi ngày...
   Đoạn video này đã phơi bày một sự thực khắc nghiệt rằng...
   Có sự khác biệt giữa thế giới của chúng ta và thế giới của các em...
   Ở nơi mà những đứa trẻ không cần biết đến mà chỉ cần biết ai cho ăn...
   Rồi lo ngày mai bữa ăn sẽ thế nào...
   Chúng không thể nào yên chừng nào cơn đói còn hành hạ...
   Cứ chờ đợi chờ đợi cho tới chết, Sự đói khát vẫn là một sự day dứt...
   Các em hy vọng vào một điều thần kì...
   Các em hy vọng rằng chúng ta sẽ đến...
   Liệu chúng ta có bỏ rơi giống nòi của mình?
   Bạn sẽ nắm lấy tay những đứa trẻ?
   Bạn sẽ cứu các em trước khi quá muộn?
   Nếu bạn không thể cứu 100 người, chỉ cần một thôi...
   BẠN có thể tạo ra sự khác biệt...
   Bắt đầu từ chính KHOẢNG KHẮC này...
   Hãy chia sẻ video này tới cộng động chúng ta...
   Đừng do dự chút nào khi chia sẻ nó.
   Wake up Call - A MUST WATCH!

   We are aware of it,
   We know its Real…
   We have it living around us in our neighbourhood today…
   My Great friends let this not come to you as a surprise…
   Millions of children in Africa suffer from malnutrition…
   About 24,000 die everyday…
   This video shows the hard reality…
   Differences between our world and THEIR world…
   Where HUNGER knows no friend but its feeder…
   An empty belly hears nobody…
   A hungry stomach has no ears…
   Plenty wait till death, Hunger is a wanderer…
   They hope for a Miracle…
   They Hope we will come for them…
   Will we abandon our own race?
   Will you hold their hand?
   Will you save them before its too late?
   If you can’t feed a hundred people, feed one…
   YOU can make a Difference…
   Starting from this very MOMENT…
   Share this Video and help create awareness…
   What will it take for you to click the Share button?

   Dr. Zeeshan Najeeb
   www.facebook.com/DrNajeeb
   Comments Leave Comment

   Click here to log in

   Tin khác