• Vai trò của thuốc adrenaline (epinephrine) trong cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoài bệnh viện

   25-08-18, 07:11
   Vai trò của thuốc adrenaline (epinephrine) trong cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoài bệnh viện
   Lo ngại về việc sử dụng adrenalin (epinephrine) như một biện pháp điều trị cho các trường hợp ngưng tim ngoài bệnh viện đã khiến Ủy ban Liên lạc Quốc tế về Hồi sức (International Liaison Committee on Resuscitation/ILCOR) kêu gọi một thử nghiệm lâm sàng đối chứng để xác định xem việc sử dụng adrenalin có an toàn và hiệu quả ở những bệnh nhân như vậy hay không.

   Thử nghiệm lâm sàng đã tuyển chọn 8014 bệnh nhân tử vong ngoài bệnh viện ở Anh, các kỹ thuật viên cấp cứu (paramedic) tại 5 trung tâm cứu thương NHS (National Health Service ambulance services) đã tiêm adrenalin (cho 4015 bệnh nhân) hoặc tiêm giả dược là nước muối sinh lý (cho 3999 bệnh nhân) cùng với các chăm sóc tiêu chuẩn. Kết quả chính (primary outcome) là tỷ lệ sống sót tại thời điểm 30 ngày. Các kết quả phụ (secondary outcomes) bao gồm tỷ lệ sống sót cho tới khi ra viện với kếc cục về thần kinh tốt thể hiện bằng điểm đánh giá về chức năng thần kinh mà bản chất là điểm Rankin sửa đổi (mRS) nhỏ hơn hoặc bằng 3 (điểm thấp nhất là 0 khi người bệnh không có triệu chứng và điểm cao nhất là 6 khi người bệnh tử vong).

   Tại thời điểm 30 ngày, 130 bệnh nhân (3,2%) trong nhóm sử dụng adrenalin và 94 bệnh nhân (2,4%) trong nhóm sử dụng giả dược sống sót với sự khác biệt về tỷ lệ sống sót giữa hai nhóm có ý nghĩa thống kê (unadjusted odds ratio for survival, 1.39; 95% confidence interval [CI], 1.06 to 1.82; P=0.02). Không có bằng chứng cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ bệnh nhân sống sót cho tới khi ra viện với kết quả thần kinh tốt (87 of 4007 patients [2.2%] vs. 74 of 3994 patients [1.9%]; unadjusted odds ratio, 1.18; 95% CI, 0.86 to 1.61). Tại thời điểm ra viện, tổn thương thần kinh nặng (điểm Rankin sửa đổi/mRS đạt 4 hoặc 5) chiếm tỷ lệ nhiều hơn ở bệnh nhân sống sót trong nhóm sử dụng adrenalin so với nhóm sử dụng giả dược (39 of 126 patients [31.0%] vs. 16 of 90 patients [17.8%]).

   Như vậy, ở người lớn bị ngừng tim ngoài bệnh viện, sử dụng adrenalin dẫn tới tỷ lệ sống sót tại thời điểm 30 ngày cao hơn có ý nghĩa so với sử dụng giả dược, nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa hai nhóm về tỷ lệ kết cục thần kinh tốt bởi vì nhiều người sống sót có tổn thương thần kinh nặng ở nhóm sử dụng adrenalin hơn so với nhóm sử dụng giả dược.

   Nguồn:
   Perkins G. D., Ji C., Deakin C. D. et al. (2018). A Randomized Trial of Epinephrine in Out-of-Hospital Cardiac Arrest. N Engl J Med, 379 (8), 711-721.
   Comments Leave Comment

   Click here to log in

   Tin khác
  • Đọc nhiều