• Trước 2016: H-Capita 500 không phải là thuốc giả và cũng chẳng phải là hàng giả

   04-09-17, 19:35
   Trước 2016: H-Capita 500 không phải là thuốc giả và cũng chẳng phải là hàng giả
   Chiếu theo các Luật dược 2005 (số: 34/2005/QH11) và Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (sô: 176/2013/NĐ-CP) có hiệu lực vào thời điểm Công ty Cổ phần Vn Pharma vi phạm pháp luật liên quan tới H-Capita, thì chúng ta không thể kết luận được H-Capita là thuốc giả hoặc hàng giả được.

   Luật dược 2005 (số: 34/2005/QH11, ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005) và Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (số: 176/2013/NĐ-CP, ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2013) mới là hai văn bản pháp quy điều chỉnh riêng cho lĩnh vực y tế.

   Trong đó, Nghị định sô: 176/2013/NĐ-CP được căn cứ trên Luật dược sô: 34/2005/QH1 và Luật xử lý vi phạm hành chính (số: 15/2012/QH13, ban hành ngày 20 tháng 06 năm 2012) có quy định tại khoản 1, điều 44, chương III như sau:

   "Điều 44. Vi phạm quy định về bao bì, nhãn thuốc

   1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
   a) Thay đổi bao bì mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
   b) Kinh doanh thuốc không còn nguyên vẹn bao bì hoặc nhãn thuốc như hồ sơ đã được phê duyệt.

   2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tẩy, xóa hoặc sửa chữa các nội dung về hạn dùng, chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, tính năng, công dụng trên nhãn thuốc so với hồ sơ đã được phê duyệt và nội dung nhãn thuốc lưu hành có nội dung không phù hợp với hồ sơ đã được phê duyệt.

   3. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với cơ sở kinh doanh thuốc hoặc tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với cơ sở cung cấp thuốc do thực hiện hành vi quy định tại Khoản 2 Điều này.

   4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy thuốc vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều này."


   Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) khẳng định căn cứ theo luật dược 2005, thuốc H-Capita không phải thuốc giả. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

   *****

   Mặt khác, hai Nghị định mà truyền thông trích dẫn (biên kèm ngay dưới) để buộc H-Capita 500 là thuốc giả rồi lại là hàng giả trong vài ngày qua không dựa trên Luật dược 2005 (34/2005/QH11) cho nên không thể lấy làm căn cứ theo quy định tại khoản 1, điều 14, chương II, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, số: 17/2008/QH12 (biên kèm ngay dưới) để buộc tội.

   - Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả (số: 08/2013/NĐ-CP, ban hành ngày 10 tháng 1 năm 2013) căn cứ trên Luật Thương mại (số 36/2005/QH11, ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2001) v.v...

   - Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng (sô: 185/2013/NĐ-CP, ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2013) căn cứ trên Luật xử lý vi phạm hành chính (sô: 15/2012/QH13, ban hành ngày 20 tháng 06 năm 2012) và Luật Thương mại (số: 36/2005/QH11, ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2001) v.v...

   - Khoản 1, điều 14, chương II, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (số: 17/2008/QH12) có nội dung: "Nghị định của Chính phủ được ban hành để quy định các vấn đề sau đây: 1) Quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;"

   Như vậy, nghị định mà không có căn cứ vào luật là sai.

   *****

   Chiếu theo các Luật dược 2005 (số: 34/2005/QH11) và Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (sô: 176/2013/NĐ-CP) có hiệu lực vào thời điểm Công ty Cổ phần Vn Pharma vi phạm pháp luật liên quan tới H-Capita, thì chúng ta không thể kết luận được H-Capita là thuốc giả hoặc hàng giả được.

   Hơn nữa, khi không kết luận được H-Capita là thuốc giả căn cứ theo Luật dược 2005 (khoản 24, điều 2, luật dược số 34/2005/QH11) thì KHÔNG THỂ áp dụng Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định về xử phạt đối với hành vi sản xuất/vận chuyển/buôn bán hàng giả là thuốc được (điều 157, Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, số 37/2009/QH12).

   Hãy tôn trọng phán quyết của Tòa án sơ thẩm, đừng cãi đài vì đài đã xử đúng người đúng tội trong trường hợp cụ thể này. Hãy để yên cho cộng đồng không phải hoang mang vì những điều không đáng.

   (Mình tiếp tục lắng nghe ý kiến của các luật sư và những người am hiểu về luật)

   Thùy Dương
   Comments Leave Comment

   Click here to log in

   Tin khác
  • Đọc nhiều