• Tóm tắt bằng chứng về can thiệp động mạch cảnh sớm đối với hẹp động mạch cảnh gần đây dựa vào phân tích tổng hợp các nguy cơ hiện tại

   06-12-15, 21:42
   Tóm tắt bằng chứng về can thiệp động mạch cảnh sớm đối với hẹp động mạch cảnh gần đây dựa vào phân tích tổng hợp các nguy cơ hiện tại
   Tóm tắt bằng chứng về can thiệp động mạch cảnh sớm đối với hẹp động mạch cảnh gần đây dựa vào phân tích tổng hợp các nguy cơ hiện tại.   Cơ sở và mục tiêu

   Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá bằng chứng các nguy cơ liên quan phẫu thuật ( < 30 ngày) của can thiệp động mạch cảnh trong mối liên quan đến thời gian làm phẫu thuật ở những bệnh nhân hẹp động mạch cảnh có triệu chứng gần đây.

   Các phương pháp

   Tổng quan mô tả hệ thống các nghiên cứu trong vòng 8 năm qua công bố về tử vong/ đột quỵ não liên quan đến thủ thuật sau phẫu thuật bóc tách nội mạc động mạch cảnh(CEA), và đặt stent động mạch cảnh(CAS) liên quan đến thời gian giữa các triệu chứng thần kinh khởi phát và thời điểm can thiệp thực hiện. Các ước lượng chung về nguy cơ liên quan đến phẫu thuật đối với những bệnh nhân được điều trị trong thời gian 0-48 giờ; 0-7 ngày; và 0-15 ngày.

   Kết quả

   Trong số 47 nghiên cứu, 35 nghiên cứu phẫu thuật bóc tách nội mạc động mạch cảnh(CEA), 7 nghiên cứu đặt stent động mạch cảnh(CAS) và 5 nghiên cứu phối hợp cả hai phương pháp. Nguy cơ rủi ro chung (pooled risk) của đột quỵ não liên quan đến thủ thuật là 3,4% (95% CI: 2,6-4,3) sau CEA và 4,8% (95% CI: 2,5-7,8) sau CAS, nếu được thực hiện < 15 ngày kể từ khi khởi phát; tỉ lệ đột quỵ não/tử vong là 3,8% và 6,9% tương ứng sau CEA và CAS. Nguy cơ đột quỵ não liên quan đến thủ thuật chung là 3,3%(95% CI:2,1-4,6) sau CEA và 4,8%(95% CI: 2,5-7,8) sau CAS nếu thủ thuật thực hiện trong vòng 0 đến 7 ngày sau khởi phát. Trong phẫu thuật tối cấp (< 48 giờ) , nguy cơ đột quỵ liên quan đến thủ thuật sau CEA là 5,3% (95% CI: 2,8-8,4) nhưng có các khác biệt về nguy cơ trong số những bệnh nhân được điều trị cau cơn thiếu máu não thoáng qua (2,7%; CI95%: 0,5-6,9) hoặc đột quỵ não (8,0%; CI95%: 4,6-12,2).

   Các kết luận

   CEA trong vòng 15 ngày sau đột quỵ não/cơn thiếu máu não thoáng qua có thể được thực hiện với nguy cơ đột quỵ liên quan đến thủ thuật < 3,5%. CAS trong vòng 15 ngày sau đột quỵ não/cơn thiếu máu não thoáng qua có thể được thực hiện với nguy cơ đột quỵ liên quan đến thủ thuật 4,8%. Các nguy cơ liên quan đến thủ thuật tương tự xảy ra sau CEA và CAS khi được thực hiện sớm trong vòng 0-7 ngày sau đột quỵ/cơn thiếu máu não thoáng qua. Tái tạo động mạch cảnh có thể thực hiện an toàn trong vòng tuần đầu tiên (0-7 ngày) sau khởi phát triệu chứng.

   TS. BS. Mai Duy Tôn
   Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

   Nguồn: Summary of Evidence on Early Carotid Intervention for Recently Symptomatic Stenosis Based on Meta-Analysis of Current Risks
   Comments Leave Comment

   Click here to log in

   Tin khác