• Tọa đàm trực tuyến ''Điều trị nghiện bằng methadone''

     6,021

   21:16 | 10/11/2014

   Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone được triển khai thí điểm ở nước ta từ tháng 4/2008 tại TP. Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh. Đến nay, chương trình đã được nhân rộng ra 32 tỉnh, thành phố với 92 cơ sở. Theo: chinhphu.vn

   Comments Leave Comment

   Click here to log in

  • Đọc nhiều