• Tiêu sợi huyết động mạch và lấy huyết khối trong điều trị nhồi máu não tối cấp

     4,941

   08:42 | 13/02/2014

   Những tiến bộ trong điều trị nhồi máu não, theo cơ chế sinh lý bệnh, dùng thuốc tiêu sợi huyết bằng đường tĩnh mạch giai đoạn sớm trước 3 tiếng và/hoặc lấy huyết khối đường động mạch bằng Solitaire trước 6 tiếng. Đây là một trong các tiến bộ mới trong điều trị đột quị nhồi máu não trong những năm gần đây.

   Comments Leave Comment

   Click here to log in

  • Đọc nhiều