• Tiêu huyết khối dưới hướng dẫn của cộng hưởng từ (MRI) trong đột quỵ cấp không rõ thời gian khởi phát triệu chứng

   25-08-18, 08:27
   Tiêu huyết khối dưới hướng dẫn của cộng hưởng từ (MRI) trong đột quỵ cấp không rõ thời gian khởi phát triệu chứng
   Trong các hướng dẫn hiện nay, tiêu huyết khối đường tĩnh mạch được áp dụng để điều trị đột quỵ cấp chỉ khi có thể xác định được chắc chắn rằng thời gian kể từ khi khởi phát triệu chứng tới khi bắt đầu tiêu huyết khối ít hơn 4,5 giờ.

   Tuy nhiên, các nhà khoa học đã tìm cách xác định xem liệu bệnh nhân đột quỵ cấp có thời gian khởi phát không rõ và các đặc điểm gợi ý tới nhồi máu não gần đây trên phim chụp cộng hưởng từ sẽ có được lợi ích từ tiêu huyết khối bằng việc sử dụng altepalse đường tĩnh mạch hay không.

   Đây là một thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên, đa trung tâm. Bệnh nhân đột quỵ cấp có thời gian khởi phát không rõ được chia ngẫu nhiên vào hai nhóm: nhóm tiêu huyết khối bằng việc sử dụng alteplase đường tĩnh mạch và nhóm giả dược.

   Tất cả bệnh nhân có tổn thương thiếu máu cục bộ trên hình ảnh chụp cộng hưởng từ khuếch tán (MRI diffusion-weighted imaging) nhưng không có tăng tỷ trọng nhu mô trên chuỗi xung xóa tín hiệu dịch (fluid-attenuated inversion recovery/FLAIR). Đây là sự không phù hợp hay không tương xứng (mismatch). Điều này chỉ ra rằng đột quỵ đã xảy ra xấp xỉ 4,5 giờ trước đó.

   Bệnh nhân có chỉ định lấy huyết khối cơ học bằng dụng cụ được loại trừ khỏi nghiên cứu.

   Kết quả chính (primary end point) đạt được khi thang điểm đánh giá về di chứng thần kinh (thang điểm Rankin sửa đổi/modified Rankin scale/mRS) đạt 0 hoặc 1 (điểm thấp nhất là 0 khi người bệnh không có triệu chứng và điểm cao nhất là 6 khi người bệnh tử vong) tại thời điểm 90 ngày. Kết quả phụ (secondary outcome) là khả năng alteplase sẽ làm giảm được điểm số thang điểm đánh giá về di chứng thần kinh (mRS) xuống thấp hơn so với giả dược.

   Thật đáng tiếc, thử nghiệm lâm sàng này phải dừng sớm do hết tiền tài trợ sau khi đã tuyển chọn được 503 bệnh nhân trong số 800 bệnh nhân dự kiến tuyển chọn ban đầu.

   Tuy nhiên, cho dù có phải dừng sớm nhưng nghiên cứu đã cho ra một kết quả hết sức ấn tượng, khả quan, và chắc chắn giúp ích rất lớn cho các bác sĩ lâm sàng trong sự nghiệp cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân đột quỵ não cấp.

   Trong số 503 bệnh nhân được tuyển chọn, 254 bệnh nhân được chia vào nhóm tiêu huyết khối bằng việc sử dụng alteplase đường tĩnh mạch và 249 bệnh nhân đươc chia vào nhóm sử dụng giả dược.

   Kết quả chính, nghĩa là mRS đạt 0 hoặc 1 điểm, tại thời điểm 90 ngày được báo cáo ở 131 trong 246 bệnh nhân (53,3%) trong nhóm tiêu huyết khối bằng việc sử dụng alteplase đường tĩnh mạch và ở 102 trong 244 bệnh nhân (41,8%) trong nhóm giả dược với sự khác biệt về tỷ lệ mRS đạt 0 hoặc 1 giữa hai nhóm có ý nghĩa thống kê (adjusted odds ratio, 1.61; 95% confidence interval [CI], 1.09 to 2.36; P=0.02).

   Kết quả phụ, nghĩa là khả năng alteplase sẽ làm giảm được điểm số mRS xuống thấp hơn so với giả dược, tại thời điểm 90 ngày được báo cáo là bệnh nhân trong nhóm tiêu huyết khối bằng việc sử dụng alteplase đường tĩnh mạch có điểm số mRS trung bình là 1 và bệnh nhân trong nhóm sử dụng giả dược có điểm số mRS trung bình là 2 với sự khác biệt về điểm mRS trung bình giữa hai nhóm có ý nghĩa thống kê (adjusted common odds ratio, 1.62; 95% CI, 1.17 to 2.23; P=0.003).

   Ngoài ra, thử nghiệm lâm sàng này còn cho thấy có 10 bệnh nhân tử vong (4,1%) trong nhóm tiêu huyết khối bằng việc sử dụng alteplase đường tĩnh mạch và 3 bệnh nhân tử vong (1,2%) trong nhóm giả dược với sự khác biệt về tỷ lệ tử vong giữa hai nhóm không có ý nghĩa thống kê (odds ratio, 3.38; 95% CI, 0.92 to 12.52; P=0.07). Tỷ lệ chảy máu nội sọ có triệu chứng chiếm 2% ở nhóm tiêu huyết khối bằng việc sử dụng alteplase đường tĩnh mạch và 0,4% ở nhóm giả dược với sự khác biệt về tỷ lệ chảy máu nội sọ giữa hai nhóm không có ý nghĩa thống kê (odds ratio, 4.95; 95% CI, 0.57 to 42.87; P=0.15).

   Như vậy, với bệnh nhân đột quỵ cấp có thời gian khởi phát triệu chứng không rõ ràng thì việc tiêu huyết khối bằng sử dụng alteplase đường tĩnh mạch dưới hướng dẫn của sự không phù hợp hay không tương xứng (mismatch) giữa hình ảnh chụp cộng hưởng từ khuếch tán (MRI diffusion-weighted imaging) và hình ảnh chuỗi xung xóa tín hiệu dịch (fluid-attenuated inversion recovery/FLAIR) tại vùng thiếu máu cho kết quả về chức năng thần kinh tốt hơn một cách có ý nghĩa thống kê và tỷ lệ chảy máu nội sọ nhiều hơn nhưng không có ý nghĩa thống kê so với sử dụng giả dược tại thời điểm 90 ngày.

   Nguồn: Thomalla G., Simonsen C. Z., Boutitie F. et al. (2018). MRI-Guided Thrombolysis for Stroke with Unknown Time of Onset. N Engl J Med, 379 (7), 611-622.
   Comments Leave Comment

   Click here to log in

   Tin khác