• Thông khí rung tần số cao (HFOV) ở người lớn

     5,710

   04:05 | 25/07/2014

   Thông khí rung tần số cao (HFOV: High Frequency Oscillatory Ventilation) là một dạng thông khí nhân tạo (cơ học), trong đó có sự thông khí với lượng nhỏ dung tích sống đôi khi nhỏ hơn khoảng chết và đặc biệt là tần số hô hấp cực nhanh (2-20Hz hay 120-1200 lần/phút). Phương pháp thông khí này đã được áp dụng thành công ở trẻ em suy hô hấp cấp nặng từ rất lâu. Hiện nay, với người lớn có suy hô hấp cấp nặng, phương thức này đang được nghiên cứu và đã có những bước thành công đầy triển vọng.

   Comments Leave Comment

   Click here to log in

  • Đọc nhiều