• Sưởi ấm Pa Ủ 2013

     3,012

   08:35 | 06/04/2014

   Qua cuộc khảo sát tại xã Pa Ủ giữa năm vừa rồi (2013), tôi thiết nghĩ Diễn đàn Bác sĩ Nội trú nên và thậm chí cần phải đồng hành cùng Diễn đàn OtoFun và nhóm từ thiện Người tôi cưu mang trong Chương trình "Sưởi ấm Pa Ủ" cũng như tham gia/tổ chức các chương trình khám chữa bệnh từ thiện khác... cho những nơi, những vùng còn khó khăn, những vùng xa xôi, hiểm trở của Tổ Quốc trong khả năng có thể của diễn đàn. Xem thêm: Những khoảng khắc khó quên trong hành trình ''Sưởi ấm Pa Ủ''

   Comments Leave Comment

   Click here to log in